Cubitale tunnel syndroom

Hieronder vindt u algemene informatie over het cubitale tunnel syndroom. Maak een afspraak met Dr. Melenhorst voor een analyse van uw klachten en persoonlijk advies over de behandelmogelijkheden.

 

Over het cubitale tunnel syndroom

Het cubitale tunnel syndroom, ook wel ulnaropathie genoemd, is een klachtenpatroon dat ontstaat als gevolg van beknelling van de nervus ulnaris ter hoogte van de elleboog. De nervus ulnaris is de zenuw die het gevoel verzorgt in de pink en in de helft van de ringvinger. Daarnaast stuurt deze zenuw de spiertjes in de hand aan.

 

Typische klachten van het cubitale tunnel syndroom zijn doofheid en tintelingen aan de pinkzijde van de hand, dingen uit de handen laten vallen, krachtsverlies, krampen, pijn en onhandigheid van de hand. Klachten van doofheid en tintelingen treden vaak ‘s nachts op, maar ook tijdens dagelijkse activiteiten waarbij druk op de zenuw ontstaat. Hierbij kunt u denken aan het leunen op een tafel of stoelleuning met de elleboog.

 

Het cubitale tunnel komt vaak beiderzijds voor. Een bekende risicofactor is het hebben van suikerziekte.

 

De diagnose stelt dr. Melenhorst op basis van uw klachtenpatroon en op lichamelijk onderzoek van de hand en elleboog. Vaak verwijst dr. Melenhorst u naar de neuroloog, om met een EMG (electromyografie) en zenuwgelijdingsonderzoek de diagnose te bevestigen.