Privacy statement

Dr. W.B.W.H. Melenhorst en zijn team vinden het beschermen van uw privacy zeer belangrijk. In dit privacy statement zetten wij uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken overeenkomstig onze verantwoordelijkheid in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Ook leest u hoe u contact met ons kunt opnemen over vragen over deze verwerkingen en dit privacy statement.

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen.

 

Contactgegevens

Phinius B.V.

 

1. Verwerking gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

 

1a. Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres.

 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

 

2. Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de behandelend arts en, indien van toepassing, de medewerkers van de zorginstellingen waar dr. W.B.W.H. Melenhorst werkzaam is, te weten Bey by Bergman Clinics. De privacy statement van de Bergman Clinics vindt u hier (link: www.bergmanclinics.nl/privacy-statement).

 

Het doel van het verwerken van deze gegevens is:

  • Identificatie: wij verwerken uw persoonsgegevens om u te kunnen identificeren en vast te stellen dat geen misbruik wordt gemaakt van uw identiteit.
  • Zorgverlening. De zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens ter voorbereiding van en voor het uitvoeren van medische behandelingen, het verlenen van zorg en voor het vervullen van hun overige taken in het kader van medische verzorging. Deze zorgverleners zijn gehouden tot geheimhouding

 

3. Persoonsgegevens delen met derden

  • Wij delen uw gegevens enkel met medewerkers (administratief en zorginhoudelijk) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst die met u is/wordt gesloten en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als u op de website www.drmelenhorst.nl gebruik maakt van de webagenda, dan verleent u daarmee die toestemming. Mocht het delen van uw gegevens met derden geschieden via email dan wordt een encrypted email gebruikt.
  • Wij registreren in het DBIR (Dutch Breast Implant Registry). Deze instantie registreert borstprotheses in systemen van de wetenschappelijke beroepsvereniging (BSN-nummer) (encripted) met gegevens van de prothese zoals serie- en LOT- nummer, diagnose en operatietechniek.

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussenzit.

 

5. Inzage in persoonsgegevens

U kunt de arts cq de instellingen waarmee wordt samengewerkt verzoeken uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

6. Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden bewaard. De bewaartijd van direct zorginhoudelijke gerelateerde medische gegevens is wettelijk 15 jaar volgens KNMG richtlijnen.

 

7. Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij de website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag geanonimiseerd bijhouden zodat we de website kunnen analyseren en optimaliseren (Google Analytics).

Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

8. Vragen of Klachten

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij wijzen u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

9. Contact

Voor nadere vragen kunt u terecht bij Phinius B.V., via het contact-formulier op deze website.

 

Laatste update: 19 mei 2024

 Maak een afspraak