Basaalcelcarcinoom (BCC)

Dr. Melenhorst is zeer ervaren in de behandeling van huidkanker. Hij werkte als plastisch chirurg ondermeer in Australië, waar huidkanker nog veel vaker voorkomt dan in Nederland. Maak hier een afspraak met Dr. Melenhorst.

 

Over het basaalcelcarcinoom (BCC)

BCC is de meest voorkomende vorm huidkanker. Er wordt geschat dat 1 op de 6 Nederlanders in zijn of haar leven een BCC krijgt. 80% van alle huidkankers in Nederland is een BCC.

 

De meeste BCC's ontstaan als langetermijn gevolg van UV-schade, door de zon of zonnebank. De belangrijkste maatregel ter voorkoming van het krijgen van een BCC is dan ook bescherming tegen UV-straling. Sommige andere omstandigheden kunnen zorgen voor het ontstaan van BCC's. Denk hierbij aan immuun-onderdrukkende therapie bij mensen die een orgaantransplantatie ondergingen.

 

Hoewel het een kwaadaardige aandoening is, kunnen vrijwel alle vormen van BCC goed behandeld worden. Het BCC zaait vrijwel nooit uit. Toch kan een BCC voor grote gezondheidsproblemen zorgen, zoals een niet-genezende wond (ulcus) of een verminking van het aangezicht.

 

DE diagnose

Op het oog zijn er meestal zeer kenmerkende eigenschappen, die de diagnose waarschijnlijk maken. Het met zekerheid stellen van de diagnose BCC kan echter alleen aan de hand van weefselonderzoek onder de microscoop (PA onderzoek). Dit kan met een biopt (een kleine hapje weefsel uit de huidafwijking) of met een complete excisie (volledig verwijderen van de huidafwijking; zo kan ook worden onderzocht of de snijranden tumorvrij zijn).

 

Er zijn vier typen BCC. Het onderscheid wordt gemaakt op basis van hun groeiwijze: 

1. Superficieel BCC (zie Figuur 1)

2. Nodulair BCC (zie Figuur 2)

3. Micronodulair BCC (zie Figuur 3)

4. Sprieterig BCC (zie Figuur 4)

 

Het type BCC bepaalt in belangrijke mate welke behandelingen er geschikt of nodig zijn. Zo is type 1 minder agressief dan typen 2, en zijn type 3 en 4 juist agressiever.

 

Behandelingen 

Er is een aantal behandelingen mogelijk voor het BCC, waaronder chirurgie, medicijnen (bijv. Imiquimod creme), fotodynamische therapie (lichttherapie) en radiotherapie (bestraling). 

 

Dr. Melenhorst is expert op het gebied van de operatieve behandeling van BCC's in het gezicht. In zijn operaties gaat het altijd om het totaal verwijderen van de huidkanker en:

 

1) Behoud van functie.

 

Denk aan een BCC op het onderooglid of lip. Het verwijderen van deze BCC's kan ervoor zorgen dat het oog niet goed meer sluit of dat de lip niet goed meer functioneert. Door het gebruik van verschillende plastisch chirurgische technieken van weefselverplaatsing is een reconstructie meestal goed mogelijk.

 

2) Behoud van vorm = cosmetisch resultaat.

 

Zorgen voor een onopvallend litteken, door precieze planning (bijv. in een bestaande plooi van het gezicht) en door verfijnde operatietechnieken, is noodzakelijk voor een goed cosmetisch resultaat. Andersom kan een verkeerd gekozen operatietechniek zorgen voor een dramatisch en verminkend effect op het uiterlijk. 

 

VOOR DE OPERATIE

In een poliklinisch gesprek met Dr. Melenhorst bespreekt hij met u welke behandelingen er mogelijk zijn in uw situatie. Hij geeft daarbij aan wat u kunt verwachten van herstel en uiteindelijke resultaat. Meestal is een behandeling in 1 operatie klaar, maar soms zijn er meerdere ingrepen nodig. Neem gerust uw partner of een bekende mee naar het gesprek. Twee vragen meer dan één.

 

DE OPERATIE

De grote meerderheid van BCC operaties vinden plaats onder plaastelijke verdoving, zelden is er algehele narcose nodig. Veelvoorkomende operatietechnieken zijn excisie van de huidkanker, en erna:

 

* Sluiten van de wond door het hechten van de huid.

 

* Sluiten van de wond met een huidtransplantatie. Dit huidtransplantaat wordt verkregen van een plaats waar de huid lijkt op de te vervangen huid. 

 

* Sluiten van de wond door het opschuiven van naastgelegen huid. Dit wordt ook wel een transpositie van de huid, of transpositielap, genoemd.

 

Elke verwijderde huidkanker wordt gestuurd voor microscopisch onderzoek. Zo kan de diagnose (her)bevestigd worden. Bovendien worden de snijranden onderzocht. Mocht er onverhoopt nog resttumor in de snijrand zijn, dan is meestal een extra operatie nodig om alsnog tumorvrije snijranden te krijgen. De kans hierop is in het gezicht rond de 5% en op de rest van het lichaam 1%.

 

Figuur 1

Voorbeeld van een superficieel BCC op de slaap.

 


Figuur 2

Voorbeeld van een nodulair BCC op de neusvleugel.


Figuur 3

Voorbeeld van een micronodulair BCC op de slaap.


Figuur 4

Voorbeeld van een sprieterig BCC op de neus.

 


Omhoog