BIA-ALCL en ASIA

In het nieuws is er veel aandacht voor de nadelen van siliconen prothesen. Het gaat vaak over BIA-ALCL en ASIA.

 

BIA-ALCL

Breast Impant Associated - Anaplastic Large Cell Lymphoma, afgekort als BIA-ALCL, is een zeldzame vorm van het Non Hodgkin lymfoom (lymfeklier kanker). Dit lymfoom komt voor bij ongeveer 1:500.000 vrouwen per jaar. Het kan zich overal in het lichaam bevinden, waaronder in de borst.

Vrouwen met borstimplantaten hebben een verhoogd risico op ALCL ten opzichte van vrouwen zonder borstimplantaten. De kans dat vrouwen met borstimplantaten ergens in het leven ALCL krijgen blijft alsnog erg klein. Tegen de tijd dat een vrouw met een borstimplantaat 50 jaar is geworden, is de kans dat zij deze ziekte heeft gekregen ongeveer 1 op 35.000. Dat wordt 1 op 7.000 tegen de tijd dat zij 75 jaar is. BIA-ALCL lijkt vaker voor te komen bij implantaten met een grove ruwing, zogenaamde macro-getextureerde implantaten. Tock komt BIA-ALCL bij alle typen implantaten voor, dus ook bij implantaten met minder ruwe of gladde oppervlaktes en bij polyurethaan-gecoate implantaten. 

Het is nog niet bekend waarom enkele vrouwen het BIA-ALCL krijgen, terwijl de grote meerderheid van vrouwen met borstprothesen dit niet krijgt. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. 

 

Kijk op de website van de NVPC over een publicatie over de situatie in Nederland in 2020.

 

ASIA

Autoimmune (autoinflammatory) Syndrome Induced by Adjuvants (ASIA) betekent vrijvertaald dat het lichaam een afweerreactie oproept tegen een lichaamsvreemd materiaal. Een voorbeeld daarvan is een reactie van het lichaam op ingebrachte siliconen. Uit onderzoek blijkt dat een klein aantal vrouwen met siliconen borstimplantaten klachten heeft van vermoeidheid, gewrichtspijnen of concentratieproblemen. 

 

INVLOED OP DE KEUZE?

 

De overheidsinstanties die gaan over het toepassen van medische middelen (waaronder borstprothesen), zijn van mening dat het veilig is om siliconen prothesen te plaatsen. Dit geldt voor borstvergroting en borstreconstructie. Vanzelfsprekend is het noodzakelijk om onderzoek te blijven doen naar de mogelijk nadelige gezondheidseffecten van lichaamsvreemde materialen.

 

Het belangrijkste advies blijft: indien u geen enkel risico wilt lopen, moet u geen prothese kiezen. Een borstimplantaat is niet lichaamseigen en kan reacties opwekken. Het is aan u om de juiste afweging tussen de voor- en nadelen te maken wanneer u voor een borstvergroting kiest. Hét alternatief voor een prothese is lipofilling: een borstvergroting met lichaamseigen vet.