Melanoom

Dr. Melenhorst is zeer ervaren in de behandeling van huidkanker. Hij werkte als plastisch chirurg ondermeer in Australië, waar huidkanker nog veel vaker voorkomt dan in Nederland. Maak hier een afspraak met Dr. Melenhorst.

 

Over het melanoom

Het melanoom van de huid is een steeds vaker voorkomende ziekte, hoewel het basaalcelcarcinoom (BCC) en plaveiselcelcarcinoom (PCC) vaker voorkomen. Het gevaar van sommige melanomen van de huid is de kans op uitzaaiingen. Gelukkig kan het grootste gedeelte van melanomen van de huid goed worden behandeld.

 

Net zoals de meeste vormen van huidkanker is overmatige UV-straling een risicofactor voor het krijgen van een melanoom. Zo zijn zonverbranding op jeugdige leeftijd, maar ook frequent zonnebanken, bewezen risicofactoren.

 

DE DIAGNOSE

Op het oog zijn er meestal kenmerkende eigenschappen, die de diagnose waarschijnlijk maken. Vaak gaat het om gepigmenteerde huidafwijkingen, die andere kenmerken hebben dan de "gewone" moedervlek (zie Figuur 1). Het met zekerheid stellen van de diagnose melanoom kan echter alleen aan de hand van weefselonderzoek onder de microscoop (PA onderzoek). Dit onderzoek bekijkt meteen hoe diep het melanoom in de huid groeit. Hoe dieper, hoe agressiever het melanoom is, en hoe uitgebreider de behandeling die nodig is.

 

BEHANDELINGEN 

Chirurgische behandeling staat voorop bij het melanoom. Dr. Melenhorst is expert op het gebied van de operatieve behandeling van huidkanker. In zijn operaties gaat het altijd om het totaal verwijderen van de huidkanker en:

 

1) Behoud van functie.

 

Denk aan een melanoom op een onderooglid of de voetzool. Het verwijderen van het melanoom kan ervoor zorgen dat het oog niet goed meer sluit of dat de voetzool een grote wond oploopt en onbelastbaar wordt. Door het gebruik van verschillende plastisch chirurgische technieken van weefselverplaatsing is een reconstructie meestal goed mogelijk.

 

2) Behoud van vorm = cosmetisch resultaat.

 

Zorgen voor een onopvallend litteken, door precieze planning (bijv. in een bestaande plooi van het gezicht) en door verfijnde operatietechnieken, is noodzakelijk voor een goed cosmetisch resultaat. Andersom kan een verkeerd gekozen operatietechniek zorgen voor een dramatisch en verminkend effect op het uiterlijk. 

 

VOOR DE OPERATIE

In een poliklinisch gesprek met Dr. Melenhorst bespreekt hij met u welke behandelingen er mogelijk zijn in uw situatie. Hij geeft daarbij aan wat u kunt verwachten van herstel en uiteindelijke resultaat. Neem gerust uw partner of een bekende mee naar het gesprek. Twee vragen meer dan één.

 

DE OPERATIE

Sommige melanoom operaties vinden plaats onder plaastelijke verdoving, andere onder algehele narcose. Veelvoorkomende operatietechnieken zijn:

 

* Excisie van het melanoom en sluiten van de wond door het hechten van de huid.

 

* Excisie van het melanoom en sluiten van de wond met een huidtransplantatie. Dit huidtransplantaat wordt verkregen van een plaats waar de huid lijkt op de te vervangen huid. 

 

* Excisie van het melanoom en open laten van de wond. Pas als na een week de uitslag van het weefselonderzoek bekend is (is de tumor goed verwijderd, zijn de snijranden schoon), wordt in een tweede operatie een reconstructie uitgevoerd om de wond te kunnen sluiten. Denk hierbij aan het opschuiven van naastgelegen huid of het transplanteren van verderop gelegen weefsel.

 

Elke verwijderde huidafwijking wordt gestuurd voor microscopisch onderzoek. Zo kan de diagnose (her)bevestigd worden. Bovendien worden de snijranden onderzocht. Mocht er onverhoopt nog resttumor in de snijrand zijn, dan is meestal een extra operatie nodig om alsnog tumorvrije snijranden te krijgen.

Figuur 1

Voorbeeld van een melanoom van de huid


Omhoog