Borstreconstructie met de LD lap (rugspier methode)

Hieronder vindt u algemene informatie over de borstreconstructie met de latissimus dorsi (LD) spier. Dr. Melenhorst adviseert u over de mogelijheden die bij uw situatie passen.

 

Over de borstreconstructie met de latissimus dorsi

De borstreconstructie met de latissimus dorsi (LD), de brede rugspier, wordt al tientallen jaren succesvol toegepast. Bij deze techniek wordt de latissimus dorsi van de rugzijde naar de borstzijde verplaatst, om zo een nieuwe borst te creëren. Dit wordt mogelijk door de gehele spier los te maken van zijn eigen omgeving, op de bloedvaten na. Het behoud van de bloedvaten, die vanuit de oksel de LD spier inlopen, is noodzakelijk om de spier te laten overleven. Zo nodig kan ook een stuk rughuid, dat op de spier ligt, in één geheel worden meegenomen. Dit wordt een huideiland genoemd. De spier en het huideiland samen worden “de lap” genoemd (zie figuur 1). Eenmaal losgemaakt van de omgeving, kan de lap naar voren gezwaaid worden (zie figuur 2). Om genoeg vulling te krijgen van de nieuwe borst, is het meestal nodig om ook een borstprothese te plaatsen. Deze komt onder de naar voren verplaatste rugspier te liggen (zie figuur 3).

 

Deze methode van borstreconstructie kan in principe bij iedereen worden toegepast. De functie van LD spier wordt namelijk overgenomen door de omliggende rugspieren. Alleen indien u zeer intensief sport (denk aan roeien of klimmen) of wanneer u rolstoelafhankelijk bent, kunt u als gevolg van deze techniek functiebeperking ervaren. In de praktijk wordt deze methode vooral ingezet als er sprake is van (te verwachten) wondgenezingsproblemen ter plaatse van de borst. Hierbij kunt u denk aan een infectie na een eerdere operatie of huidbeschadiging door radiotherapie. In die gevallen is er behoefte aan gezond, stevig en goed doorbloed weefsel. De LD spier, al dan niet met huid, is daarvoor bij uitstek geschikt.

Figuur 1. LD met huideiland.

De latissimus dorsi (LD) spier met er bovenop het geplande huideiland: rughuid die samen met de spier wordt gebruikt.


Figuur 2. Transpositie van de spier

De latissimus dorsi (LD) spier met het huideiland kan naar de voorzijde worden verplaatst. Alleen de bloedvaten, die vanuit de oksel de spier inlopen, blijven vastzitten aan de spier.


Figuur 3. LD en prothese

De nieuwe borst wordt gevormd door de LD rugspier met huideiland in te voegen in de eigen borsthuid, en eronder een prothese te plaatsen. (Over de LD spier ligt nog de eigen borsthuid, die hier voor het overzicht doorschijnend is gemaakt).


Omhoog